Οδηγός μισθών για το 2015

Salary-SurveyΠροσθέσαμε τους οδηγούς μισθών για πολλά επαγγέλματα για το 2015. (Εργασία -> Μισθός)

Οι οδηγοί αυτοί δεν είναι του κράτους, είναι της εταιρείας ευρέσεως εργασίας (agency) Morgan McKinley.

Πολλές άλλες εταιρείες βγάζουν αντίστοιχους οδηγούς, αλλά οι διαφορές τους είναι ασήμαντες

Advertisement