Τριτοβάθμιος

Στην Ιρλανδία υπαρχουν

 • 7 πανεπιστήμια
 1. National University of Ireland Maynooth
 2. National University of Ireland Cork
 3. National University of Ireland Galway
 4. University of Limerick
 5. Dublin City University
 6. University College Dublin
 7. Trinity College, Dublin
 • 14 Institute of Technology- τα λεγόμενα IT’s (Ανάλογα των ΑΤΕΙ)
 1. Athlone Institute of Technology
 2. Institute of Technology, Blanchardstown
 3. Institute of Technology, Carlow
 4. Cork Institute of Technology
 5. Dundalk Institute of Technology
 6. Dun Laoghaire Institute of Technology
 7. Galway-Mayo Institute of Technology
 8. Letterkenny Institute of Technology
 9. Limerick Institute of Technology
 10. Institute of Technology, Sligo
 11. Institute of Technology Tallaght, Dublin
 12. Institute of Technology Tralee
 13. Waterford Institute of Technology
 14. Dublin Institute of Technology (DIT)
 • 5 Σχολές καθηγητών (εκπαιδευση καθηγητών Δημοτικού, Γυμνασίου καί Λυκείου)
Advertisement