ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού

Η μεταγραφή στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού είναι μία απλή διαδικασία, αλλά μπορεί να γίνει δύσκολη ανάλογα με τον υπάλληλο στο τμήμα Εισοδήματος της ΔΟΥ που είσαστε εγγεγραμένος.

Οι ημερομηνίες για την αίτηση μεταγραφής στη ΔΟΥ κατοικων εξωτερικού είναι:

 • Να κάνετε αίτηση πριν τις 10 Μαρτίου (για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή, για το φορολογικό έτος 2018 πρέπει να γίνει η αίτηση μέχρι τις 10 Μαρτιου 2019)
 • Να στείλετε τα δικαιολογητικά ότι μένετε (ή μένατε) στο εξωτερικό περισσότερο από 183 μέρες  (6 μήνες και 1 μέρα) στο ίδιο φορολογικό έτος πριν τις  10 Σεπτεβρίου .
 • Και να κάνετε την φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Για την αίτηση μεταγραφή στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού χρειάζεται

 1. Αίτηση Μ0 με τα στοιχεία του κατοίκου εξωτερικού και την διεύθυνση του στην Ιρλανδία και θέμα “Μεταγραφή στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού”
 2. Αίτηση Μ1 με τα στοιχεία του κατοίκου εξωτερικού. Στην διεύθυνση (συμπληρώνεται η διεύθυνση κατοικίας του φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα
 3.  Αίτηση Μ7 με τα στοιχεία του κατοίκου εξωτερικού στο πεδίο α. και τα στοιχεία του φορολογικού εκπροσώπου στο πεδίο β. με είδος σχέσης= “Φορολογικός εκπρόσωπος”
 4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του ενδιαφερόμενου/κατοίκου εξωτερικού.
 5. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου/κάτοικου εξωτερικού, όπου θα ορίζει τον φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα.
 6. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του φορολογικού εκπροσώπου, όπου θα αποδέχεται τον ορισμό του ως φορολογικού εκπροσώπου του κατοίκου εξωτερικού.

Ολα τα παραπάνω σφραγίζονται από το τμήμα Μητρώου και στην συνέχεια ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στο τμήμα Εισοδήματος, παίρνει αριθμό πρωτοκόλου και δίνει τα δικαιολογητικά που αφορούν την βεβαίωση φορολογικής κατοικίας.

Για την βεβαίωση φορολογική κατοικίας μπορείτε να συμπληρώσετε την σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (εδώ) και να την στείλετε με το ταχυδρομείο στην εφορία (revenue) που ανήκετε και σας την επιστρέφουν υπογεγραμμένη σε 7-10 μέρες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ…

Χρειάζεται δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι είσαστε στην Ιρλανδία πάνω από 183 μέρες στο ίδιο φορολογικό έτος.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι, εναλλακτικά και ενδεικτικά,

 • έγγραφα περί ανάληψης μισθωτής εργασίας (συμβόλαιο εργασίας)
 • έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ιρλανδία
 • εγγραφής σε δημοτολόγιο της περιοχής σας.
 • μίσθωσης κατοικίας,
 • εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των παιδιών σας στην Ιρλανδία.

Αυτά τα δικαιολογητικά χρειάζονται την σφραγίδα στης Χάγης (apostile, 40 ευρώ), μετάφραση (αμοιβή του μεταφραστή) και επικύρωση της μετάφρασης από την πρεσβεία (30 ευρώ)

(Η μετάφραση και η επικύρωση μπορεί να γίνει και στην Ελλαδα , στο Υπουργείο Εξωτερικών, με πολύ μικρότερο κόστος)

Την σφραγίδα της Χάγης (apostile) την παίρνετε απο το Passport Office, (42-47 Mount Street Lower, Dublin 2, D02 TN83, phone: (01) 671 1633 )

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σφραγίδα της Χάγης μπαίνει μόνο σε πρωτότυπο έγγραφο του κράτους (Revenue, Social Welfare, και να φαίνεται ότι η υπογραφή είνα ιδιόχειρη) και όχι σε πρωτότυπα άλλου φορέα (πτυχία, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, συμβόλαια κλπ), σε φωτοτυπίες ή σε εκτυπώσεις από το internet.

Για αυτά τα έγγραφα πρέπει να βγάλετε φωτοτυπία και να πάτε σε συμβολαιογράφο (solicitor) να επικυρώσει την φωτοτυπία. Η σφραγίδα της Χαγης (apostile) μπαίνει στην επικυρωμένη φωτοτυπία.

Εδώ υπάρχει το παράδοξο ότι η εφορία(revenue) δεν στέλνει εκκαθαριστικά σημειώματα κλπ, γιατί μπορούν να τυπωθούν από το site του κράτους (mygovid.ie) . Για να πάρετε πρωτότυπο για την σφραγίδα της Χάγης, θα πρέπει είτε να τους πάρετε τηλεφωνο και να τους “παρακαλέσετε”, είτε να πάρετε την εκτύπωση και να πάτε σε συμβολαιογράφο.

Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) για τον νόμο μεταφοράς στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού (ΠΟΛ.1201/2017, Δεκ 2017) είναι εδώ, και το ίδιο ΦΕΚ με σημειώσεις για την Ιρλανδία είναι εδώ

Εχουν τύχει περιπτώσεις Ελλήνων στη Ιρλανδία που δεν χρειαστήκανε τίποτα άλλο παρά την σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (παραπάνω) για την βεβαίωση φορολογικής κατοικίας, αλλά δεν είναι το νόμιμο.

Υπάρχει επίσης περίπτωση ο υπάλληλος της ΔΟΥ να ζητάει και άλλα δικαιολογικά (λογαριασμός τραπέζης, απόδειξη ΔΕΚΟ κλπ. ) που δεν χρειάζονται.

Σε αυτή την περίπτωση , καλό θα είναι να έχετε μαζί σας το ΦΕΚ και … Ουγκάγκα μπουμ μπουμ χι γκάπα γκουμ μπιρλί, γκαγκά αούγκιγκι αούγκιγκι μπάγκαλα γκάουγκα γκα.

Last update : July 2020
Copyright by greekinireland0 
Advertisement