Υπεραστικά λεωφορεία

Bus Eireann  www.buseireann.ie

Bus Eireann

Τα υπεραστικά λεωφορεία ξεκινάνε απο το Busaras , στο κέντρο του Δουβλίνου, και πάνω σε όλες τις πόλεις της Ιρλανδίας. Είναι πιο φτηνά και πιο συχνά από το τραίνο .

Μπορείτε να βγάλετε το εισήτηριο στο διαδίκτυο και είναι πιο φτηνά και πιο σίγουρα οτι θα βρήτε θέση

Advertisement