Κρατήσεις


USC: Universal Social Charge
PAYE: Pay As You Earn
PRSI: Pay Related Social Insurance
Υπολογισμός κρατήσεων για το 2018 (απο την Deloitte)

USC: Universal Social Charge
USCΕίναι ένας φόρος πού μπήκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2011 και πληρώνουν όλοι που έχουν εισόδημα πάνω από 13.000 ευρω τον χρόνο (μικτά) και υπολογίζεται σε όλο το εισόδημα. (σαν χαράτσι).

Το USC υπολογίζεται ως εξής (όταν το ετήσιο εισόδημα είναι πάνω από 13.000 μικτά):
Τα πρώτα 12.012 (1.001 το μήνα) επί 0,5%
Τα επόμενα 7.320 (610 τον μήνα) επί 2 %
Τα επόμενα 50.672 (4.222,67 τον μήνα) επί 4,75 %
Τα υπόλοιπα επί 8%

Παράδειγμα:
Αν ο ετήσιος μισθός είναι 45.000 ευρο (3.750 τον μήνα)
USC = (1.001 * 0,005) + (610 * 0,02) + (2.185,67 * 0,0475) = 118.81 τον μήνα, δηλαδή, στην ουσία παίρνεις 3.631,19 ευρώ τον μήνα και πάνω σ’αυτά θα φορολογηθείς.

Για περισσότερα:
http://www.revenue.ie/en/tax/usc/index.html
http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/income_tax/universal_social_charge.html

Επιστροφή στην αρχή

PAYE: Pay As You Earn
Είναι ο φόρος εισοδήματος. TaxΣτην Ιρλανδία υπάρχουν μόνο δύο κλίμακες. 20% και 40% . Το ποσό που αλλάζει την κλίμακα λέγεται cut off point. Αυτό το ποσό εξαρτάται από τα αφορολόγητα ποσά του εργαζομένου (αν είναι παντρεμένος, άν ειναι υπάλληλος ή αυτοαπασχολούμενος κλπ) .

Το cut off point από το 20% στο 40% είναι το
Ανύπαντρους: €34.550
Παντρεμένους μέ ένα εισόδημα (ένας δουλεύει) : €43.550
Παντρεμένους με 2 εισοδήματα (οι 2 δουλεύουν) : €69.100

Επιστροφή στην αρχή

PRSI: Pay Related Social Insurance
Είναι οι εισφορές που  πληρώνει ο εργαζόμενος για μία σειρά κοινωνικά οφέλη (σαν τα ένσημα του ΙΚΑ) όπως για την σύνταξη, επίδομα ασθένειας, επίδομα εγκυμοσύνης και άλλα. Ολα τα επιδόματα είναι εδώ
Από το 2014, όλα τα εισοδήματα υπόκεινται σε PRSI. (δηλαδή νοίκια, καταθέσεις κλπ) . Μόνο τα άτομα ηλιίας κάτω των 16 χρονών και πάνω από τα 66 δεν πληρώνουν PRSI

PRSIΟλες οι εισφορές μαζεύονται σε ένα κρατικό ομόλογο -Social Insurance Fund (SIF) που το διαχειρίζεται ο υπουργός οικονομιών και ο υπουργός κοινωνικής ασφάλειας.

Το PRSI χωρίζεται σε τάξεις (classes) απο το Α έως το P , και όλες οι τάξεις πληρώνουν 4% του εισοδήματος. Η διαφορά των τάξεων είναι στα διαφορετικά οφέλη που έχει η κάθε τάξη.  Ολοι οι υπάλληλοι (κρατικοί και  ιδιωτικοί) ανήκουν στην τάξη Α, και πληρώνουν όπως όλοι το 4% του μισθού τους.  Επιπλέον, ο εργοδότης τους, πληρώνει γι’αυτούς (όπως και στην Ελλάδα) το 4,25% αν ο μισθός είναι κάτω από 356 ερώ την εβδομάδα και  10,75% για το υπόλοιπο

Αρα, οι κρατήσεις για την PRSI ενός μισθού 45.000 ευρω τον χρόνο (3.750 τον μήνα) θα είναι 1.800 ευρω (4%) ή 150ε τον μήνα

Για περισσότερα
http://www.welfare.ie/en/Pages/1896_Pay-Related-Social-Insurance.aspx
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/social_insurance_prsi/social_insurance_in_ireland.html
Rates of Payment 2018:  http://www.welfare.ie/en/downloads/SW19_15.pdf

Επιστροφή στην αρχή

Last update : March 2018
Copyright by greekinireland0 

Advertisement